05.12.2013
Shimokitazawa Yaneura, Tokyo
11.07.2012
Shinjuku WildSide Tokyo, Tokyo
06.28.2012
Shinjuku WildSide Tokyo, Tokyo
04.27.2012
Shibuya Kinoto, Tokyo
04.17.2012
Shinjuku WildSide Tokyo, Tokyo
03.08.2012
Shinjuku WildSide Tokyo, Tokyo
12.29.2011
Shinjuku WildSide Tokyo, Tokyo
11.16.2011
Shinjuku WildSide Tokyo, Tokyo
09.01.2011
Shinjuku WildSide Tokyo, Tokyo
07.20.2011
Shinjuku WildSide Tokyo, Tokyo
06.23.2011
The first live!
Shinjuku WildSide Tokyo, Tokyo